Studio LogoS od 2004. godine sigurnim koracima osvaja svoje mesto na marketing tržistu Subotice.

Početak obeležava prva tabačna digitalna mašina za štampu u našem gradu. Popularni Xerox. Što najzad omogućava štampu malih tiraža u visokom kvalitetu po prihvatljivim cenama i to u vrlo kratkim rokovima,

Visok kvalitet – Kratak rok – Mali tiraž

Vremenom, posao se razvija na dizajn raznog štampanog materijala, (katalozi, knjige, brošure, etiketem, flajeri),

Marketing akcije za unapređenje prodaje naših komitenata,

i  izradu etiketa za vina i rakije.