Štampa na majice u raznim tehnikama

  • Flex
  • Flok
  • Sito štampa: Preslikača / Direktna
  • Direktna štampa pun kolor